Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź
tel.: 42 637-16-08, 42 637-06-31
e-mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl

Administrator RODO – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi reprezentowana przez Barbarę Łaską – dyrektora Poradni email:  b.laska@ppp5.elodz.edu.pl
Pracowniczy Plan Kapitałowy ppk@ppp5.elodz.edu.pl
Inspektor ochrony danych osobowych – Jacek Metrycki rodo@ppp5.elodz.edu.pl

Kontakt ze specjalistami:

Grażyna Podgórska – psycholog g.podgorska@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Kabacińska – psycholog a.kabacinska@ppp5.elodz.edu.pl
Aneta Koliczkowska – psycholog a.koliczkowska@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Anforowicz – psycholog a.anforowicz@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Cieplucha – psycholog m.cieplucha@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Bronowicka – psycholog a.bronowicka@ppp5.elodz.edu.pl
Dominika Buczyńska – psycholog d.buczynska@ppp5.elodz.edu.pl
Dorota Bukowczyk-Marzec – psycholog d.bukowczyk@ppp5.elodz.edu.pl
Jacek Buczyński – psycholog j.buczynski@ppp5.elodz.edu.pl
Paulina Czesnoićpsycholog p.czesnoic@ppp5.elodz.edu.pl

Maciej Kuliberda – pedagog m.kuliberda@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Jabłońska – pedagog m.jablonska@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Popławska – pedagog a.poplawska@ppp5.elodz.edu.pl
Magdalena Pabijanek – pedagog m.pabijanek@ppp5.elodz.edu.pl
Beata Szymczak – pedagog b.szymczak@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Kocot – pedagog j.kocot@ppp5.elodz.edu.pl
Edyta Sabicka – pedagog e.sabicka@ppp5.elodz.edu.pl
Oliwia Kołodziejska – pedagog o.kolodziejska@ppp5.elodz.edu.pl

Patrycja Pokorska – logopeda p.pokorska@ppp5.elodz.edu.pl
Agata Socha – logopeda a.socha@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Podhalicz – logopeda a.podhalicz@ppp5.elodz.edu.pl
Ewa Szafraniec – logopeda e.szafraniec@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Wójtowicz – logopeda j.wojtowicz@ppp5.elodz.edu.pl

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 18.

Do Poradni można zapisać się w sekretariacie lub telefonicznie.

Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań.

Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

Dojazd:
Tramwaje linii 12, 16.
Autobusy linii 65A, 80, 86A, 86B, 99.