• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PRACY PORADNI (pdf)

 

Poradnia jest czynna od 12 do 18. Zapraszamy!

 

Od 4 maja diagnozujemy dzieci w Poradni. Specjaliści będą każdorazowo ustalać z Rodzicami szczegóły dotyczące badania psychologicznego, pedagogicznego lub logopedycznego.

 

W sprawach pilnych:

Kontakt z sekretariatem: 602 830 529   Mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl

Kontakt z dyrektorem Poradni (orzeczenia i inne sprawy): 604 618 627

Mail: b.laska@ppp5.elodz.edu.pl

Kontakt z wicedyrektorem Poradni (opinie): j.kocot@ppp5.elodz.edu.pl

Telefon pomocowy: 786 084 884  Codziennie w godz. 8.00 – 18.00 dyżurują psycholodzy i pedagodzy z naszej Poradni

 

Prosimy Państwa o pozostanie, w miarę możliwości, w domach.

 

BIP2

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: ppp5@inspektor-rodo.pl

Poradnia przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem w celu związanym z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach ustawowych i statutowych zadań.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Poradnię, dostępnych jest bezpośrednio w Poradni a także w treści „Klauzuli Informacyjnej” udostępnionej:

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni,

2) na stronie internetowej Poradni w zakładce RODO, bądź Biuletynu Informacji Publicznej Poradni.

 

Skip to content