Wybór szkoły ponadpodstawowej

 

Szanowni Państwo Rodzice

Z uwagi na trudny okres epidemiologiczny w naszym kraju postanowiłem w kilku zdaniach pomóc Państwa dzieciom wybrać szkołę średnią.

Należy pamiętać, że szkoła średnia to bardzo ważny etap w życiu dziecka. W wieku kilkunastu lat zaczyna się kształtować jego światopogląd, ujawniają się talenty, pogłębiają zainteresowania, ale pojawiają się też poważne rozterki osobowościowe. Rolą rodzica jest pomóc młodemu człowiekowi w wybraniu najlepszej możliwej drogi edukacji, ale bez narzucania swojego punktu widzenia. Jak mądrze doradzić? Tego dowiesz się z mojego poradnika.

  1. Oceny z poszczególnych przedmiotów

Dobrym pomysłem na pewno jest przeprowadzenie analizy osiągnięć dziecka. Oceny z przedmiotów dadzą dość konkretny obraz jego naturalnych zdolności. Jeśli pociecha ma słabe stopnie z przedmiotów ścisłych, a bardzo dobre z humanistycznych, to najwyraźniej technikum nie jest dobrą drogą. Wówczas lepiej jest zdecydować się na liceum ogólnokształcące, gdzie młody człowiek będzie miał jeszcze czas na to, aby rozwinąć swoje umiejętności.

Oczywiście w przypadku dziecka, które świetnie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi, wybór technikum wydaje się być bardzo dobrą opcją. Warunek jest jeden: uczeń musi przejawiać zainteresowanie specjalizacją, którą ma nabyć w szkole średniej. Nie ma sensu zmuszać dobrego matematyka do tego, by uczył się na elektryka, bo być może jego talent predysponuje go bardziej do bycia naukowcem.

  1. Zainteresowania

Oceny z przedmiotów nie zawsze są tożsame z tym, czego dziecko tak naprawdę lubi się uczyć. Jest mnóstwo osób o rozległych talentach, które dobrze radzą sobie z matematyką czy fizyką, ale w rzeczywistości najbardziej kochają literaturę czy sztuki plastyczne.

Dlatego niezależnie od dotychczasowych wyników w nauce skoncentrujcie się na tym, co młody człowiek uważa za swoje powołanie. Uczeń w wieku 15-16 lat powinien już umieć się w tym określić i przynajmniej wskazać swoje główne zainteresowania. To będzie klucz do dokonania prawidłowego wyboru.

  1. Kwestie praktyczne

Wybierając szkołę średnią nie sposób nie zwrócić uwagi na to, czy placówka znajduje się w takim miejscu, aby dziecko nie miało problemów z transportem. Najlepiej oczywiście, gdy szkoła działa blisko miejsca zamieszkania. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie korzystanie z komunikacji miejskiej lub z pomocy rodziców.

Warto się więc zastanowić, czy masz dość czasu, by np. odwozić pociechę do szkoły i odbierać ją po lekcjach? Czy takie kursowanie nie będzie zbyt uciążliwe na co dzień? Czy jest sens, aby uczeń codziennie tracił np. 2 godziny na dojazdy, zamiast poświęcić ten czas na rozwijanie swoich zainteresowań i naukę?

Wybór szkoły średniej to bardzo odpowiedzialne zadanie. Nie zostawiaj dziecka samego z tą decyzją, ale – jak już wspomniałem na początku – nie staraj się na nią za wszelką cenę wpłynąć. Choć trudno Ci się z tym pogodzić, to życie Twojego dziecka i to ono powinno brać za nie odpowiedzialność.

Oto kilka pytań, na które warto wspólnie z dzieckiem odpowiedzieć. Krótki test przygotowany przez ze mnie, zajmującego się doradztwem zawodowym w poradni, pomoże Wam podjąć decyzję dotyczącą dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej waszego dorastającego dziecka.

Zastanówcie się Państwo wspólnie z dzieckiem, jak długo pragnie się uczyć.

5 lat – trwa nauka w technikum.

3 letnia – szkoła branżowa I stopnia

4 lat – liceum

2-letnia branżowa szkoła II stopnia (kontynuacja kształcenia w 3-letniej branżowej szkole I stopnia),

Maksymalnie 2,5-letnia szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. 5 lat – studia w wyższej uczelni.

5 lat – studia na uczelni wyższej

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam zawodzie.

Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli dziecko je otrzyma, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.

Przypominam tu: po ukończeniu liceum zdobędzie wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów), a szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jaką szkołę średnią wybrać? liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa

Jaki profil wybrać?

Weźcie też Państwo pod uwagę:

  • postępy w nauce, wyniki egzaminu,
  • wrażenia na temat szkoły i panującej w niej atmosfery,
  • odległość szkoły od miejsca zamieszkania,
  • przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny,
  • dalsze studiowanie dziecka,
  • przeciwskazania zdrowotne do wykonywania praktyk i zawodu.

 

Gdzie zdobyć informacje o szkołach średnich?

Informacje o szkołach dostępne są na specjalnych stronach internetowych:

http://new.koweziu.edu.pl

www.ore.edu.pl

www.perspektywy.pl

www.kuratorium.lodz.pl

www.men.gov.pl

 

Inne źródła w chwili obecnej w kraju:

Doradca zawodowy zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele – rozmowy zdalne, rodzina, znajomi, informatory szkolne, broszury, ulotki, prasa lokalna, media, tzw. poczta pantoflowa.

Dziękuję za przeczytanie moich wskazówek. Myślę, że materiał ten przyda się Państwu do rozmowy z dzieckiem, które staje przed dylematem wyboru szkoły średniej. Pamiętajmy o tym, że nie należy tego robić pochopnie.

Ażeby dobrze wybrać szkołę – trzeba ją dobrze poznać!

 

Dziękuję za uwagę

Jacek Buczyński

Psycholog, doradca zawodowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi

 

Zachęcam do porad telefonicznych: 786-084-884 

 

 

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt