Publiczne placówki i szkoły realizujące Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Lista publicznych placówek i szkół realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju:

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

www.blind.edu.pl, e-mail: pracowniawwr@interia.eu 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 tel. 42 657 22 75, 42 657 79 41

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących

www.sosw.edu.lodz.pl, e-mail: sosw¬¬_lodz@poczta.onet.pl 90-149 Łódź, ul. Krzywickiego 20 tel. 42 678 47 00

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego

www.ppp2.edu.lodz.pl, e-mail: poradnia.motylowa@wp.pl Łódź, ul. Motylowa 3 tel. 42 659 15 81

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego

www.zss5.edu.lodz.pl, e-mail: zss5@szkoly.lodz.pl 91-104 Łódź, ul. Plantowa 7 tel. 42 652 79 74

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego

siarczana@poczta.onet.pl, e-mail: wwr7@o2.pl ul. Siarczana 29/35, 93-143 Łódź , tel .42 643 66 26

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego i z autyzmem

www.zss4.edu.pl, e-mail: zssnr4lodz@poczta.onet.pl 92-208 Łódź ,ul. Niciarniana 2a tel. 42 678-93-05

 

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

www.ppp3lodz.com , e-mail: ppp3lodz@gmail.com 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 5 tel. 42 676 73 05

Żródło: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/pomoc-dla-uczniow-irodzicow/wczesne-wspomaganie-rozwoju/

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt