Porady dla nauczycieli w związku z powrotem uczniów do szkół

  1.  Powinniśmy się skupić na wsparciu ponownego odnalezienia się w grupie społecznej dzieci, kłaść nacisk na wspólne działania zmierzające do jednego celu, minimalizowanie rywalizacji (wiele dzieci zgłasza, że sytuacja nauki zdalnej spowodowała u nich narastanie presji, wszczególności dzieci które mają wolniejsze tempo pracy bardzo zniechęcają się, gdy ktoś wyprzedzi ich w odpowiedzi na pytanie, na które znały odpowiedź). Dla młodszych dzieci ponowne wejście w grupę klasową po tak długim czasie może wywoływać podobne przeżycia, co pierwszy dzień w szkole. Poza tym zwróciłabym uwagę na potrzebę aktywizacji dzieci, zajęcia wychowania fizycznego wtrakcie pandemii przyjmowały różne formy (także pisania krzyżówek o tematyce sportowej), dzieci są odzwyczajone od ruchu (chociażby brak potrzeby codziennego chodzenia do szkoły i wspólnej zabawy na przerwach robi już dużą różnicę). Ruch może też być sposobem na rozładowanie napięć, których zpewnością nagromadziło się wiele przez czas nauki zdalnej, a przybywa w pierwszych chwilach powrotu do szkoły. Podkreśliłabym też potrzebę pomocy dzieciom w ustaleniu planu pracy nad obowiązkami szkolnymi, pokazania im metod radzenia sobie z nimi, planowania dnia, unikania przeciążeń przez regularność i planowość pracy (z tego niektóre co dzieci i rodzice opowiadają, praca zdalna polegała na nie robieniu praktycznie niczego, apotem nadrabianiu wielu prac na ostatnia chwile, ponieważ zbliżył się termin oddania). 
  2. Unikanie presji i tworzenia sytuacji rywalizacji. Zapewne też złagodzenie wymagań iwarunków oceniania, ze względu na z pewnością mniej utrwalona wiedzę z czasu nauki stacjonarnej. Także minimalizowanie korzystania z mediów i urządzeń w przypadku wyznaczania zadań (np. Domowych), po pierwsze, aby nie przeciążać i tak już zmęczonych układów nerwowych i wzroku dzieci, ale po to też, by bardziej stymulować grafomotorykę w szczególności w przypadku młodszych dzieci.  

Marta Jabłońska, pedagog 

 

  1. Proponujemy wszystkim wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego, ponowna integracja zespołu klasowego, odbudowywanie relacji i więzi rówieśniczych (zwrócenie szczególnej uwagi na pracę w parach, zespołach mniejszych, większych opartych na współpracy i współdziałaniu). Nie koncentrować się na aspektach edukacyjnych inadrabianiu zaległości!
  2. Eliminowanie stresu szkolnego, odpowiedzi przy tablicy, niezapowiedzianych kartkówek iodpytywań dzieci na forum grupy. 
  3. Aktywizowanie uczniów nie tylko ruchowe (jak pisała Marta), ale również poznawcze poprzez organizowanie lekcji i zadań edukacyjnych w taki sposób, aby zachęcać dzieci do kreatywności, twórczego myślenia, burzy mózgów, wyrażanie siebie i realizacji własnych pomysłów itp.  
  4. Na zajęciach z wychowawcą odbudowywanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, przynależności do grupy, dużo rozmów, ale przede wszystkich SŁUCHANIE, tego co mają do powiedzenia („wychwytywanie” dzieci, które wymagają natychmiastowego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego). Nieunikanie mówienia o pandemii.  
  5. Odbudowywanie relacji dziecko-dziecko, nauczyciel- dziecko, nauczyciel-rodzic. 
  6. Stworzenie atmosfery serdeczności, życzliwości, empatii i PODMIOTOWOŚCI UCZNIÓW. 

Magda Pabijanek, pedagog 

 

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt