Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://ppp5-lodz.pl/

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 11.06.2024r.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Po stronie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Strona internetowa jest responsywna.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie.

Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.

Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Niedostępne elementy i treści:

Brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć.

Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Część plików do pobrania nie jest dostępne cyfrowo – zostały one stworzone przed wejściem w życie Ustawy i będą udostępnione w sposób alternatywny.

Data sporządzenia deklaracji: 2024-06-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-11

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi, mailowo sekretariat@ppp5.elodz.edu.pl lub telefonicznie – 42 637-16-08, 42 637-06-31.

W zgłoszeniu podaj:

Swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi, ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź.

Przed budynkiem jest dostępne miejsce parkingowe (prawidłowo oznaczone) dla osób niepełnosprawnych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kopernika, przy drzwiach jest domofon.

Siedziba znajduje się na parterze i pierwszym piętrze kamienicy.  W budynku nie ma windy.

W siedzibie nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku poradni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak dostępności tłumacza migowego.