Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla uczniów klas I-III

Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla uczniów klas I-III

Cel główny: reintegracja zespołu klasowego

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • pobudzanie inteligencji emocjonalnej i empatii.

 

Czas trwania: 45 minut

Forma pracy: grupowa, na dywanie w kole

Metody: gry zespołowe, praca w parach, burza mózgów, rysunek

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki, brystol, farby, kredki

 

Przebieg zajęć:

 

 1. Powitanie – prowadzący rozpoczyna zajęcia, wita grupę. Opowiada na czym polegać będą wspólne zajęcia, przypomina zasady współpracy, zwraca uwagę na życzliwość i uważność na wzajemne potrzeby.
 2. Część zasadnicza:
 • Dzieci kolejno przedstawiają się swoim imieniem, a także dodają jedną rzecz, którą bardzo lubią. Rozpoczyna prowadzący według przykładu: Mam na imię… i bardzo lubię…. Nauczyciel modeluje wypowiedzi dzieci, zauważa podobieństwa i różnice między nimi.
 • Historia mojego imienia. Wyjaśniamy, że często z naszym imieniem związana jest pewna historia, pytamy dzieci czy znają swoją własną, podajemy przykłady, zachęcamy do późniejszej rozmowy z rodzicami. Dzieci kolejno odpowiadają jak lubią być nazywane.
 • Znajdź kogoś, kto… – celem ćwiczenia jest wyszukiwanie podobieństw w zespole. Każde z dzieci dostaje zadanie, w którym pojawia się polecenie odszukania osoby, z daną cechą, np. Znajdź kogoś, kto ma taki kolor włosów jak Ty, Znajdź kogoś, kto ma ubranie w Twoim ulubionym kolorze, etc. Dzieci losują zadania zapisane na kartkach, zadania mogą się powtarzać.
 • Poszukiwanie wspólnych zainteresowań – prowadzący wymienia różne czynności, aktywności, hobby, a zadaniem dzieci jest wstanie i udanie się na środek koła, gdy dana aktywność jest przez nie lubiana. Dla przykładu: kto lubi pływać; kto uprawia dżudo; kto lubi jazdę na rowerze; kto ma psa;
 • Imienne łódeczki – dzieci otrzymują kartki w takim samym kolorze i zapisują na nich swoje imię. Za instrukcją nauczyciela tworzą/składają z nich łódki. Owe łódki trafiają na środek grupy, następnie dzieci kolejno losują jedną z nich, a z wylosowanym dzieckiem mają przeprowadzić krótki dialog i dowiedzieć się dwie rzeczy o danej osobie. Dla przykładu: zainteresowania, rodzeństwo, zwierzęta. Następnie dzieci dzielą się tym, co się dowiedziały o swoich partnerach.
 • Nasza klasa, nasze drzewo – na brystolu nauczyciel rysuje schemat drzewa, wykorzystuje burzę mózgów do rozmowy na temat wzajemnego dobrego traktowania siebie. Przy współpracy dzieci dopisuje istotne wartości w części korzeni drzewa. Koronę drzewa tworzą dzieci odciskając swoje dłonie, a obok zapisują swoje imię.
 1. Zakończenie – nauczyciel dziękuje i chwali dzieci za współpracę, a także podsumowuje i omawia z nimi wspólnie, czego się dziś nauczyły. Zespół wybiera miejsce w klasie i zawiesza wykonaną razem pracę plastyczną.

 

 

mgr Patrycja Pokorska

neurologopeda

 

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt