Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź
tel.: 42 637-16-08, 42 637-06-31
e-mail: sekretariat@ppp5.elodz.edu.pl

Administrator RODO – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi reprezentowana przez dyrektora PoradniBeatę Różnowską-Bandurek email: 
Pracowniczy Plan Kapitałowy ppk@ppp5.elodz.edu.pl
Inspektor ochrony danych osobowych – Jacek Metrycki iod.ppp5@cuwo.lodz.pl

Kontakt ze specjalistami:

Psycholodzy:

Martyna Dziewulska – psycholog m.dziewulska@ppp5.elodz.edu.pl
Daria Klepacz – psycholog d.klepacz@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Cieplucha – psycholog m.cieplucha@ppp5.elodz.edu.pl
Monika Kuzak – psycholog m.kuzak@ppp5.elodz.edu.pl
Dominika Buczyńska – psycholog d.buczynska@ppp5.elodz.edu.pl
Aleksandra Marciniak – psycholog a.marciniak@ppp5.elodz.edu.pl
Jacek Buczyński – psycholog j.buczynski@ppp5.elodz.edu.pl
Paulina Czesnoić – psycholog p.czesnoic@ppp5.elodz.edu.pl
Katarzyna Winogrodzka – psycholog k.winogrodzka@ppp5.elodz.edu.pl

Pedagogodzy:

Maciej Kuliberda – pedagog m.kuliberda@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Jabłońska – pedagog m.jablonska@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Popławska – pedagog a.poplawska@ppp5.elodz.edu.pl
Magdalena Pabijanek – pedagog m.pabijanek@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Kocot – pedagog j.kocot@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Grąbkowska – pedagog m.grabkowska@ppp5.elodz.edu.pl
Oliwia Kołodziejska – pedagog o.kolodziejska@ppp5.elodz.edu.pl
Rafał Osiński – pedagog r.osinski@ppp5.elodz.edu.pl
Kinga Niewiadomska – pedagog k.niewiadomska@ppp5.elodz.edu.pl
Malwina Cygan – pedagog m.cygan@ppp5.elodz.edu.pl
Katarzyna Polasik – pedagog k.polasik@ppp5.elodz.edu.pl
Karolina Salamon – pedagog k.salamon@ppp5.elodz.edu.pl 

Logopedzi:
Patrycja Pokorska – logopeda p.pokorska@ppp5.elodz.edu.pl
Agata Socha – logopeda a.socha@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Podhalicz – logopeda a.podhalicz@ppp5.elodz.edu.pl
Ewa Szafraniec – logopeda e.szafraniec@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Wójtowicz – logopeda j.wojtowicz@ppp5.elodz.edu.pl

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 18.

Do Poradni można zapisać się w sekretariacie lub telefonicznie.

Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań.

Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

Dojazd:
Tramwaje linii 16.
Autobusy linii 65A, 86