Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Психолого-педагогічний консультаційний центр № 5 у Лодзі

ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź
tel.: 42 637-16-08, 42 637-06-31
e-mail: sekretariat@ppp5.elodz.edu.pl

вул. Копекарніка 40, 90-552 Лодзь
тел. 42 637-16-08, 42 637-06-31 
e-mail: sekretariat@ppp5.elodz.edu.pl

Administrator RODO – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi reprezentowana przez dyrektora PoradniBeatę Różnowską-Bandurek email: 
Pracowniczy Plan Kapitałowy ppk@ppp5.elodz.edu.pl
Inspektor ochrony danych osobowych – Jacek Metrycki iod.ppp5@cuwo.lodz.pl

Адміністратор положення про захист персональних даних – Психологічно-педагогічний консультаційний центр № 5 у Лодзі в особі Барбари Ласки – директора Консультаційного центру електронна адреса:b.laska@ppp5.elodz.edu.pl
Працівники План капітального ремонту ppk@ppp5.elodz.edu.pl
Інспектор із захисту персональних даних — Яцек Метрицький iod.ppp5@cuwo.lodz.pl

Kontakt ze specjalistami:

Контакти спеціалістів:

Psycholodzy:

Martyna Dziewulska – psycholog m.dziewulska@ppp5.elodz.edu.pl
Daria Klepacz – psycholog d.klepacz@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Cieplucha – psycholog m.cieplucha@ppp5.elodz.edu.pl
Monika Kuzak – psycholog m.kuzak@ppp5.elodz.edu.pl
Dominika Buczyńska – psycholog d.buczynska@ppp5.elodz.edu.pl
Aleksandra Marciniak – psycholog a.marciniak@ppp5.elodz.edu.pl
Jacek Buczyński – psycholog j.buczynski@ppp5.elodz.edu.pl
Paulina Czesnoić – psycholog p.czesnoic@ppp5.elodz.edu.pl
Katarzyna Winogrodzka – psycholog k.winogrodzka@ppp5.elodz.edu.pl

 

психологи:

Дарія Клепачd.klepacz@ppp5.elodz.edu.pl
Марта Чеплухаm.cieplucha@ppp5.elodz.edu.pl
Домініка Бучинськаd.buczynska@ppp5.elodz.edu.pl
Олександра Марцинякa.marciniak@ppp5.elodz.edu.pl
Яцек Бучинськийj.buczynski@ppp5.elodz.edu.pl
Пауліна Чесноічp.czesnoic@ppp5.elodz.edu.pl

 

Pedagogodzy:

Maciej Kuliberda – pedagog m.kuliberda@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Jabłońska – pedagog m.jablonska@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Popławska – pedagog a.poplawska@ppp5.elodz.edu.pl
Magdalena Pabijanek – pedagog m.pabijanek@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Kocot – pedagog j.kocot@ppp5.elodz.edu.pl
Marta Grąbkowska – pedagog m.grabkowska@ppp5.elodz.edu.pl
Oliwia Kołodziejska – pedagog o.kolodziejska@ppp5.elodz.edu.pl
Rafał Osiński – pedagog r.osinski@ppp5.elodz.edu.pl
Kinga Niewiadomska – pedagog k.niewiadomska@ppp5.elodz.edu.pl
Malwina Cygan – pedagog m.cygan@ppp5.elodz.edu.pl
Katarzyna Polasik – pedagog k.polasik@ppp5.elodz.edu.pl
Karolina Salamon – pedagog k.salamon@ppp5.elodz.edu.pl

 

 

Педагогі:

Мачей Кулібердаm.kuliberda@ppp5.elodz.edu.pl
Марта Яблонськаm.jablonska@ppp5.elodz.edu.pl
Анна Поплавська – a.poplawska@ppp5.elodz.edu.pl
Магдалена Паб’янекm.pabijanek@ppp5.elodz.edu.pl
Йоанна Коцотj.kocot@ppp5.elodz.edu.pl
Едита Сабіцкаe.sabicka@ppp5.elodz.edu.pl
Олівія Колодзейськаo.kolodziejska@ppp5.elodz.edu.pl
Рафал Осінськийr.osinski@ppp5.elodz.edu.pl
Кінга Невядомська k.niewiadomska@ppp5.elodz.edu.pl

 

logopedzi:
Patrycja Pokorska – logopeda p.pokorska@ppp5.elodz.edu.pl
Agata Socha – logopeda a.socha@ppp5.elodz.edu.pl
Anna Podhalicz – logopeda a.podhalicz@ppp5.elodz.edu.pl
Ewa Szafraniec – logopeda e.szafraniec@ppp5.elodz.edu.pl
Joanna Wójtowicz – logopeda j.wojtowicz@ppp5.elodz.edu.pl

Логопеди:

Патриція Покорськаp.pokorska@ppp5.elodz.edu.pl
Агата Сохаa.socha@ppp5.elodz.edu.pl
Анна Подхалічa.podhalicz@ppp5.elodz.edu.pl
Ева Шафранецe.szafraniec@ppp5.elodz.edu.pl
Йоанна Вуйтовіч j.wojtowicz@ppp5.elodz.edu.pl

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 18.

Do Poradni można zapisać się w sekretariacie lub telefonicznie.

Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagamy skierowań.

Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

 

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 8 до 18 години.

Записатися в центр можна у секретаря або за телефона
Користування допомогою центра є добровільне і безкоштовне, направлення не потрібне.

Ми забезпечуємо розсудливість і повагу до права батьків в прийнятті рішення.

Dojazd:
Tramwaje linii 16.
Autobusy linii 65A, 86

Доїзд:
Трамвай лінії 16.
Автобуси 65А, 86.