Wprowadzenie:

Zapytanie ofertowe nr 2/2024 z dnia 22.03.2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi zaprasza do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego polegającego na realizacji programu „Odporna szkoła = bezpieczny mŁodziak”. Program obejmuje realizację zajęć w formie warsztatów psychoedukacyjnych grupowych oraz innych zajęć specjalistycznych w tym superwizji organizowanych dla całych społeczności szkolnych w placówkach zakwalifikowanych do programu o charakterze pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz superwizyjnej. Program trwa od marca 2024 do czerwca 2025.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej.

I. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego zapytanie ofertowe:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5 w Łodzi, ul. Kopernika 40, 90-550 Łódź.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: przeprowadzenia programu „Odporna szkoła = bezpieczny mŁodziak” dla całych społeczności szkolnych z placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Celem programu będzie budowanie i wzmacnianie kompetencji społeczności szkolnej do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi takimi jak np.: kryzysy suicydalne, działania autoagresywne, zachowania przemocowe oraz inne formy zachowań destrukcyjnych. Ponadto szkoła będzie uczyła się kształtowania umiejętności odpowiedniego, czyli szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia oraz zapobiegania sytuacjom niepożądanym. Zadaniem projektu jest tworzenie klimatu szkoły – bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości, empatycznej komunikacji, które tworzą profilaktyczny potencjał szkoły.

Dokumenty zapytania ofertowego do pobrania w załączeniu poniżej:

W przypadku trudności z pobraniem któregoś z plików (w szczególności w przypadku przeglądarki Chrome) zalecamy kliknąć prawym przyciskiem myszy na link oraz wybrać „Zapisz link jako”

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Zapytanie ofertowe nr 3/2024

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2024

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2024

Zapytanie ofertowe