Scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas IV-VIII

Scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas IV-VIII

Temat: Akcja – integracja!

 

Cele:

-integracja grupy,

-udzielenie wsparcia w związku z powrotem do szkoły,

-zmniejszenie napięcia i odczuwania nieprzyjemnych emocji związanych z nową sytuacją,

-wzmocnienie poczucia własnej wartości,

-kształtowanie poczucia przynależności do grupy

 

Metody: praca w grupie, burza mózgów, rozmowa

 

Materiały: flamastry, arkusze papieru a3, przyniesione z domu pamiątki klasowe (bilety, zdjęcia itp.)

 

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów. Wręczenie każdemu kartki wykonanej przez wychowawcę ze zdaniem: Witaj … (imię ucznia)! Brakowało mi… (Twojego poczucia humoru, uśmiechu, dyskusji z Tobą na przerwach itp.)

 

2. Burza mózgów – zastanowienie się jakie emocje przychodzą nam do głowy w związku z powrotem do szkoły. Wypisanie ich na tablicy. Następnie podział na 3 osobowe grupy. Polecenie: Niech każda osoba wybierze emocje i uczucia jakie odczuwa w tej sytuacji. Porozmawiajcie o swoich odczuciach. Dlaczego akurat te emocje i uczucia zostały wybrane? Z czym one się mogą wiązać?

 

3. Dzielimy się na większe grupy – po 5,6 osób. Każda grupa tworzy tabelkę:

Czego nam brakowało podczas nauki zdalnej?                 |                     Jakie nowe umiejętności nabyliśmy ucząc się zdalnie?

Omówienie i porównanie tabeli grup.

 

4. Każdy uczeń uzupełnia anonimowo kartkę na której wypisuje: ulubiony kolor, przedmiot w szkole, co robił podczas zdalnej nauki w wolnym czasie, jakie miejsce chciałby odwiedzić, czego nie lubi robić i co lubi w swojej klasie. Wszystkie karty zostają zebrane razem, prowadzący losuje karty po kolei. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, do kogo należą poszczególne karty.

 

5. Burza mózgów: znalezienie „supermocy” klasy. Zastanowienie się jakie cechy i umiejętności ma zespół który tworzą (współpraca, a może wkręcanie nauczycieli?)

 

6. Wszyscy uczniowie razem tworzą mapę klasowych wspomnień. Zapisują miejsca i wydarzenia, malują lub przyklejają bilety z wyjść lub wspólne zdjęcia, które ze sobą przynieśli. Zostawiają miejsce na uzupełnienie o najbliższe wspólne wydarzenie, które zaplanują na najbliższych zajęciach z wychowawcą. Gotowy plakat wieszają w widocznym miejscu.

 

7. Zakończenie zajęć – podziękowanie za wspólną pracę.

 

 

Opracowanie: Paulina Czesnoić, psycholog

 

 

Adres

ul. Kopernika 40
90-552 Łódź

Kontakt