Konferencja „Cienie i blaski aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną” zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Łodzi:

Konferencja