Z przyjemnością informujemy, że poszerzamy naszą ofertę o możliwość przeprowadzenia diagnozy ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziome centralnego układu nerwowego przy prawidłowej budowie i pracy jego części obwodowej. U dzieci ze stwierdzonym APD słuch fizyczny jest prawidłowy, dysfunkcja dotyczy centralnej – nerwowej części drogi słuchowej. Zwykle te problemy objawiają się brakiem koncentracji, trudnościami z rozumieniem mowy, szczególnie w niekorzystnych warunkach akustycznych. Powodują także osłabienie pamięci słuchowej. Mogą wpływać na pojawieniu się trudności w czytaniu i pisaniu, skupianiu się na informacjach dawanych przez nauczyciela, rozumieniu złożonych poleceń, przyswajaniu dłuższych treści wypowiedzi lub opowiadania, umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi oraz nauką języków obcych.

Za badanie odpowiedzialny będzie mgr Maciej Kuliberda – pedagog.

Na diagnozę zapisywać można dzieci poprzez kontakt bezpośredni z sekretariatem lub poprzez kontakt telefoniczny:

42 637-16-08,

42 637-06-31

Zapraszamy serdecznie!